Coming soon

Onze medische centra

Check-upkliniek

Terug naar de lijst van de centra

CHECK-UPKLINIEK

De Check-upkliniek is het centrum voor preventieve geneeskunde van uw City-Clinic CHIREC Louise.

We voeren er een algemeen lichamelijk onderzoek uit om risico's die verband houden met uw levensstijl en uw algemene toestand op te sporen en te voorkomen.

Een onderzoek laten uitvoeren om uzelf en uw risico te kennen, is onontbeerlijk als startpunt om goed voor uw gezondheid te zorgen. Dat kan met een algemeen lichamelijk onderzoek. Het gaat in feite om een 'multidisciplinaire beschrijving van de toestand'.

Periodieke onderzoeken zijn dan weer heel nuttig om steeds op de hoogte te blijven van hoe het met uw gezondheidstoestand gesteld is, maar ook om een eventuele aandoening in een vroeg stadium te ontdekken.

Een vroege diagnose verbetert aanzienlijk de doeltreffendheid van de behandeling, het comfort voor de patiënt en de ziekteduur en verlaagt bijgevolg ook de kostprijs.

In bepaalde gevallen verhoogt een vroegtijdige opsporing ook de overlevingskans bij ernstige ziekten zoals kanker.

Check-ups verlopen meestal via onderzoeksprogramma's, die in de meeste gevallen afhangen van uw leeftijd en uw geslacht. Specifieke programma's kunnen ook worden opgesteld op basis van informatie uit uw algemeen lichamelijk onderzoek of volgens aanwijzingen van uw huisarts.

Het aanbod aan check-ups is al vele jaren goed bekend. De centra verschillen onderling op het vlak van de kwaliteit van de prestaties, het onthaal en de tijd die u ervoor moet uittrekken.

Uw City-Clinic CHIREC Louise wil ook innoveren door het gebruikelijke aanbod aan onderzoeken aan te vullen met diagnosen die verband houden met het evenwicht in het leven en stressbeheersing. We zijn bezig een originele aanpak uit te werken om burn-out op te sporen en te voorkomen.

VOOR WIE IS DE CHECK-UPKLINIEK BEDOELD?

  • Voor iedereen die graag wil weten hoe het met zijn algemene gezondheidstoestand gesteld is en de risico's wil kennen die eventueel ontdekt zijn bij het algemeen lichamelijk onderzoek.
  • Voor iedereen die aan medische preventie wil doen en een vroege diagnose wil krijgen.
  • Voor bedrijven die willen bijdragen aan het welzijn van hun personeel door periodieke onderzoeken voor hen te organiseren.

  VERLOOP VAN DE ONDERZOEKEN

  De onderzoeken nemen tussen twee en drie uur van uw tijd in beslag en verlopen in één enkele sessie.

  U komt 's ochtends nuchter toe. Zodra de biologische afname is gebeurd, krijgt u iets te eten en te drinken aangeboden.

  In bepaalde programma's zit ook een inspanningsproef of een colonoscopie. Om het u aangenaam te maken, beschikt u bij City-Clinic CHIREC Louise over douches en kleedkamers waar u zich kunt opfrissen voor u het centrum verlaat.

  Bij het onderzoek hoort een volledig verslag dat zo snel mogelijk volgt. Als u dit wenst, sturen wij dit verslag op uw uitdrukkelijke verzoek naar uw huisarts.